BHAvangarda – Prvi antikoruptivni portal u BiH

BH Avangarda je web portal čija je prevashodna misija borba protiv korupcije. Prema izvještajima svih relevantnih međunarodnih organizacija korupcija predstavlja rak ranu bh društva. Borba protiv korupcije je najučinkovitija ako se ona uništava u korijenu.

Korijen korupcije čine sva tri stuba vlasti u BiH, sa akcentom na treći stub vlasti, odnosno pravosuđe. Riba se čisti od glave, pa je tako i čišćenje bh društva od korupcije neophodno početi od glave, odnosno čišćenjem bh pravosuđa. Stoga će portal BH Avangarda u svojim tekstovima posebno akcentirati neregularnosti i kriminal u bh pravosuđu, konkretnije u bh tužilaštvima iz kojih se rađaju i kreću najteži oblici korupcije.

Rubrika “pisma čitalaca“ posebnu pažnju će  pridavati prijavama i tekstovima koji se tiču bilo kojeg oblika neregularnosti u bh pravosuđu. Sve tekstove možete slati na kriptovani email naveden na dnu ovog teksta.

Anonimnost i diskrecija pošiljaocima svih tekstova su zagarantovani u potpunosti. Najbolji dokaz za to je činjenica da je i naš urednički kolegij anoniman, s obzirom da je bh društvo još uvijek nezrelo za bilo koji tip javne borbe protiv korupcije. Mediji su uglavnom kupljeni i ispolitizirani, a prefiks “nezavisni“ uglavnom je ukrasne prirode.

Razne ambasade i međunarodne organizacije u BiH raskalašeno razbacuju novac samozvanim borcima protiv korupcije, dok istovremeno korupcija u BiH uzima sve veći zamah. Pisati javno o korupciji bh vlastodržaca, odnosno o korupciji ljudi koji u svojim rukama drže sve poluge vlasti u BiH, bilo bi suludo i priglupo. Stoga je BH Avangarda platforma koja svim učesnicima u borbi protiv korupcije u našoj voljenoj državi garantuje anonimnost i diskreciju, dok istovremeno potiče sve pozitivne snage da se uključe, daju svoj konkretan doprinos i na taj način prošire bh front u borbi protiv korupcije.

Zato i ti budi BH Avangarda i prijavi svaki oblik korupcije na email: bhavangarda@protonmail.com