DOKTOR VUJADINOVIĆ NA ČELU GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

Nakon završenih lokalnih izbora u Tuzli i velikim porazom politike SDP-a u samom Gradu Tuzla, Jasmin Imamović je po prvi puta u problemu formiranja Gradskog vijeća.  Jedini Grad koji nije formirao Gradsko vijeće je Grad Tuzla, a posljednji rok za formiranje je 15. Januar. Nakon loših matematika kojima je kalkulisao Jasmin Imamović, puno novih, mladih, ambicioznih i sitih ljudi se našlo u Gradskom vijeću i samim tim se isti ne mogu baš kupiti sa zapošljavanjem, rođaka, rodice, tetke itd. Novi ambiciozni mladi ljudi žele promjene, žele Statut Grada, žele plaćanje parkinga sms porukom, žele čist i opran Grad, žele kružne tokove, a ne semafore, žele čist zrak.

Jedan od projekata koji zasigurno treba da okupi novu većinu u Gradskom vijeću Tuzla je potpuna toplifikacija Grada da u  roku od dvije godine sa dugoročnim kreditnim zaduženjem, a koji bi se otplaćivao sredstvima od naknade elektroprivrede za zagađenje zraka u Gradu Tuzla to i implementira.. Naknada koju Grad dobija od Elektroprivrede u iznosu cca. 5 miliona godišnje je sasvim dovoljna da se cijeli ali baš cijeli grad toplifikuje. Takav projektni zadatak bi trebao biti nacrtan i predstavljen daleko od inžinjera i reketaša iz Centralnog grijanja Tuzla i da konačno građani imaju neku korist od vlasti.

Na još punopredstavljenih ideja već se skupila nova većina u Gradu Tuzla i prema našim dostupnim informacijama sa ovakvim projektima se slaže većina u Gradskom vijeću Tuzla i već 15. Januara bi se mogla kristalisat nova većina u kojoj neće biti SDP-a.

Prijedlog skupine stranaka usmjerene na konkretne planove i projekte je Dr.  Aleksandar Vujadinović za predsjedavajućeg Gradskog vijeća Tuzla koji trenutno ima podršku više od 16 vijećnika u gradskom vijeću.

Svi pokušaji SDP-a i lično Jasmina Imamovića da kupi vijećnike su propali kada je propao plan preotimanja kantona i davanja vlasti Mirsadu Kukiću.