KATAKLIZMA KOMUNIZMA

Kao što smo pisali veliki su se potresi desili i dešavaju u filijali SDP-a u Tuzli. Nakon sravnavanja listi koje su uzgred još uvijek tajna za širu javnost ali i za same kandidate krenula je i tiha kampanja nezadovoljnih i izigranih članova Gradskog odbora. Prema pouzdanim informacijama do kojih smo došli Gradsko rukovodstvo će se uskoro naći u velikim problemima na terenu koji je i onako skrhan i beznačajan. Glavne poluge nezadovoljne grupe disidenata će se bazirati na Javna preduzeća i Ustanove. Prema pouzdanim informacijama do kojih smo došli, većina nezadovoljnih simpatizera koji bi do neki dan stavili ruku u vatru za Imamovića već je napravila zaokret i već radi na animiranju ljudi, kolega i simpatizera, a sve protiv Imamovića. Poznavajući dobro mentalni sklop Imamovića i njegovu sujetu zbog koje je spreman uništiti ljude, grupa će raditi do zadnjeg dana na dva fronta.

Zbog izvora i informacija do kojih smo došli nećemo odavati identitet grupe ali glavni u ovom pohodu su najbliži saradnici koji veoma često tapšu po ramenu Imamovića. Veoma brzo će se osjetiti i njihov rad na terenu, a posljedice će biti mjerljive već u izbornoj noći. Prema sada već dostupnim informacijama broj glasova na koji se računa u korist Imamovića nije ni približno tačan i upravo u tom grmu leži zec.

TOTALNI PAD SDP-A

Prema dostupnim informacijama cifre sa kojima računaju prvaci SDP-a u Tuzli nisu ni približno istinite niti su realne, a sada već možemo reći da su duplo manje. Najveće nezadovoljstvo simpatizera se ogleda u nepotizmu samog SDP-a i Imamovića te velika osvetoljubivost koja je kroz dvadeseto godišnju vladavinu prerasla u patologiju.

SDP Tuzla će na čelu sa Slađanom Ilićem definitivno ugasiti svjetlo u ulici Turalibegova 43.