PREVARA STOLJEĆA – DIREKCIJA ZA IZGRADNJU IDE U STEČAJ

Našoj redakciji obratili su se dioničari JP Direkcije za izgradnju doo Tuzla i dostavili poziv za skupštinu s dnevnim redom, kao i Odluku o razrješenju nadzornog odbora čiji mandat je bio tri mjeseca i Odluku o imenovanju novog nadzornog odbora također na tri mjeseca. Dioničari Direkcije koji imaju privatni kapital zabrinuti su za nestanak njihovog preduzeća u kojem je 51% državnog kapitala, a čija je procijenjena knjigovodstvena vrijednost u 2010. godini bila oko 7.000.000,00 KM, a sada prema posljednjoj procjeni ona iznosi cca 600.000,00 KM. Dioničari kao čovjeka koji priprema stečaj nad Direkcijom označavaju Jasmina Imamovića, aktuelnog Gradonačelnika Tuzle. Čudno je da Grad Tuzla, kojem je povjerena državna imovina Direkcije na upravljanje, uništava nekad najjače javno preduzeće u Gradu.

Tragom ovih informacija utvrdili smo sljedeća fakta:

Geneza uništenja državnog kapitala u JP Direkcija za izgradnju doo Tuzla počinje od 2009. godine, od odlaska tadašnjeg direktora Envera Bijedića. Razlog tome je taj da su Panonska jezera u prvoj fazi građena od novca koje su uzete od Direkcije, a kako po običaju Jasmin Imamović sve uspjehe prisvaja samo sebi, da bi izbrisao ovaj trag učešća Direkcije, osmislio je uništenje ovog do tada uspješnog javnog preduzeća, a koji su proveli njegovi suradnici. Zbog toga je Kemal Kurević, dok je bio šef u Službi za komunalne poslove, a pod čijom je kontrolom bila Direkcija, sve poslove Direkcije za koje je imala najbolje kadrove u gradu, prenio na Službu za komunalne poslove. Istovremeno od 2009. godine iz Budžeta Grada Tuzle ni jedna KM nije data Direkciji, dok su sva ostala javna preduzeća imala godišnje grantove, pa tako RTV 7.650.000,00 KM svake godine, kao i Mejdan, Panonika, Vodovod, Tržnice pijace i ostala, a sve radi pokrivanja gubitaka, da bi na kraju godine imali pozitivne izvještaje. U prilog tome ide i činjenica da od 2009. godine Gradonačelnik Jasmin Imamović i njegovi suradnici koji su kontrolirali rad javnih preduzeća nikad nisu zatražili izvještaj o radu direkcije. Skupštine koje su održavane u ovom periodu, a koje organizira gradska uprava kao osnivač i najveći vlasnik Direkcije nisu tražile izvještaj o radu i poslovanju, kao i prijedlog pokrića gubitaka, a što su morale tražiti po Zakonu o privrednim društvima.

U cilju prikrivanja vlastitog kriminala Jasmin Imamović provodi završnu fazu uništenja Direkcije, zbog čega je po treći put putem podčinjenih vijećnika imenovao privremeni nadzorni odbor i ako po Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima to može uraditi samo jedanput i ne smije to ponoviti.

Članovi izabrani u nadzorni odbor ne ispunjavaju uslove da budu u nadzornom odboru. Gradsko vijeće na posljednjoj sjednici donosi kriterije za izbor članova nadzornih odbora u javnim preduzećima, a na istoj sjednici u sljedećoj tački imenuje nadzorni odbor Direkcije koji ne ispunjava te kriterije. To dokazuje da u strahu od Jasmina spremni su na vršenje krivičnih djela.

Također v.d. direktoricu Direkcije također imenuje treći put i ako time krši Zakon.

Sve ovo su pripremne radnje da nadzorni odbor naloži direktorici da pred izbore pokrene stečajni postupak i sve građane koji su imali poslovne odnose s Direkcijom ostavi na cjedilu. Tako se želi oprati i za zgradu 15. Maj.

Sve ovo bi Jasminu Imamoviću i njegovim slijepo poslušnim saradnicima i vijećnicima i pošlo za rukom da ne postoje ozbiljne zakonske smetnje, jer sve odluke nezakonito izabranih nadzornih odbora i v.d. direktorice su nevažeće, a isti će biti predmet istrage u vezi s namjernim uništenjem državnog kapitala i nezakonitih imenovanja.