SKANDALOZNI DOKAZI O ZLOUPOTREBI PANDEMIJE ZA JAČANJE MORBIDNOG TOTALITARIZMA JASMINA IMAMOVIĆA!

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović nastavlja zloupotrebljavati stanje prirodne nesreće i pandemiju u svrhe daljeg totalitarnoj djelovanja nezabilježenog u skorijoj i daljoj prošlosti ni od najogrezlijih diktatora, posebno zbog činjenice da se ni ne ustručava javno despotski djelovati ispoljavajući otvoreno samovoljno sprovođenje vlasti bez ograničenja, upozorava vijećnik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Nastavlja se dalje ignorisanje upozorenja o otvorenom sukobu interesa izvršne i zakonodavne vlasti, jer je Jasmin Imamović kao gradonačelnik isposlovao da za vrijeme stanja prirodne nesreće jedini može sazvati sjednicu Gradskog vijeća Tuzla i jedini može predložiti dnevni red, bez bilo kakvih prava vijećnika, koji se mogu izjasniti o tačkama samo putem e-maila, bez prava na raspravu o materijalu.

Novi dokaz nastavka totalitarnog djelovanja Jasmina Imamovića je zakazivanje vanredne sjednice Gradskog vijeća u petak, protivno poslovničkom roku od obaveznih osam dana dostavljanja materijala prije održavanja sjednice, a kako bi se bez prava vijećnika na raspravu usvojile bitne odluke i akti od strane parlamentarne većine otuđene od građana i moralno-zdravog razuma.

Gradonačelnik i predlagač sjednice Gradskog vijeća Tuzla Jasmin Imamović, očito panično žureći dok nije ukinuto stanje prirodne nesreće i time vraćanje otuđenih ustavnih ovlasti vijećnika (a dosadašnje naredbe o zabranama od strane Federalnog Štaba Civilne zaštite važe do 30. maja, te se očekuje i ukidanje stanja prirodne nesreće) namjerava bez prava vijećnika na raspravu, između ostalog, usvojiti i rebalans Budžeta od 76 miliona maraka za tekuću godinu,  Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za prošlu godinu, Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve, Izvještaj o realizaciji odobrenih investicija za 2019. godinu, Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 1.1.-31.3.2020.godine, nekoliko izmjena regulacionih planova,  više odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora između Grada Tuzle i javnih preduzeća o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi sa povjeravanjem na upravljanje i korištenje javnih dobara, komunalne i druge infrastrukture i objekata, više odluka o kandidatima za imenovanje na mjesta članova nadzornih odbora iz reda državnog kapitala za javna preduzeća i oglase za imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama, Informaciju o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima gradonačelnika Grada Tuzle za 2019. godinu, te Informaciju o realizaciji Strategije razvoja grada Tuzle do 2026. godine, raspolaganje sa više  miliona maraka po ličnom nahođenju, odnosno razmatranje 19 tačaka dnevnog reda sa 30 podtačaka, uz bezobzirno zanemarivanja predloženih tačaka dnevnog reda od strane vijećnika koje se odnose na zaštitu prava i imovine građana, istakao je vijećnik BOSS-a Mirnes Ajanović.